Reesink heeft vorig jaar een winst geboekt van 4,5 miljoen euro. Dat bleek vrijdag uit definitieve cijfers van de onderneming, die eerder al had aangegeven dat het resultaat boven de 4 miljoen euro uit zou komen.

Een jaar eerder werd er nog een negatief resultaat geboekt van 4,3 miljoen euro, door forse afwaarderingen op een onderdeel en onroerend goed.

De huidige winst werd negatief beïnvloed door financieringslasten en wederom een afwaardering op onroerend goed.

Reesink haalde op pro forma basis een omzet van 402,4 miljoen euro en voorziet voor het huidige boekjaar een verdere toename van de opbrengsten. De netto-omzet bedroeg 236,6 miljoen euro, van 185,2 miljoen euro een jaar eerder.

Dividend

Het bedrijf stelt een dividend voor van 2,50 euro per (certificaat van) gewoon aandeel.

Reesink denkt dit jaar bij het onderdeel Equipment een forse omzet- en resultaatgroei te realiseren. De staalactiviteiten bij het industriële segment zijn ''voldoende geherstructureerd'' om te kunnen profiteren van een verbeterde markt.