Stemmen op afstand bij aandeelhoudersvergaderingen kent gebreken en is voor verbetering vatbaar.

Dat stelde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag op basis van onder meer gesprekken met de belangrijkste Nederlandse marktpartijen.

Een van de rechten van aandeelhouders is het kunnen stemmen over agendavoorstellen van bedrijven. Volgens de AFM kiezen veel aandeelhouders vanuit praktisch oogpunt er voor om te stemmen bij volmacht en/of op afstand.

''Echter, aandeelhouders en bedrijven hebben geen of onvoldoende zicht en garantie of de stemmen die zijn uitgebracht daadwerkelijk en juist zijn doorgekomen in de stemketen'', aldus de toezichthouder.

Het gebrek aan verifeerbaarheid en transparantie van de stemketen heeft volgens de AFM een aantal technische en juridische oorzaken.

''Het gaat hier om een groot aantal partijen dat gebruik maakt van verschillende systemen die niet op elkaar aangesloten zijn en het gebruik van verschillende elektronische documenten.''

Buitenlandse ondernemingen

Uit de gesprekken die de AFM voerde, bleek dat er geen problemen zijn bij het stemmen van Nederlandse beleggers bij Nederlandse bedrijven.

Er zijn echter wel problemen geconstateerd bij het stemmen door Nederlandse beleggers bij buitenlandse ondernemingen.

De AFM pleit onder meer voor een aanpassing van de internationale en Europese regelgeving en een gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen de marktpartijen.

Zo vindt de toezichthouder dat het technisch mogelijk zou moeten zijn om een systeem te gebruiken dat vergelijkbaar is met Swift, dat wereldwijd gebruikt wordt voor onder meer girale betalingen en de verwerking van (keuze)dividenden.

De AFM ziet voor zichzelf alleen een rol weggelegd bij het stimuleren van het debat bij de Europese toezichthouder ESMA.