De omvangrijke fraudezaken in Duitsland en Polen blijven Imtech opzadelen met hoge kosten. Een nieuw akkoord met de banken geeft het bedrijf de ruimte om orde op zaken te stellen, maar die leningen hebben een zeer hoge prijs. 

Alle opties om de schuldenlast verder af te bouwen liggen daarom nog altijd op tafel, zo liet bestuursvoorzitter Gerard van de Aast dinsdag weten.

Imtech sloot onlangs een nieuwe kredietfaciliteit van 1,3 miljard euro, waarover in totaal 7,5 procent rente moet worden betaald. Daarnaast kreeg het bedrijf voor bijna 850 miljoen euro aan garanties toegezegd door de banken, tegen een rente die ook aanzienlijk hoger is dan voorheen.

''Geld lenen is duur voor Imtech'', concludeerde Van de Aast. ''Daarom hechten we ook zoveel belang aan het afbouwen van de schuldenlast. Als dat lukt gaan ook de rentetarieven omlaag en snijdt het mes aan twee kanten.''

Bankafspraken

De nieuwe bankafspraken geven Imtech, dat vorig jaar zo'n 700 miljoen euro verloor door de fraude in Duitsland en Polen, de komende 3 jaar genoeg ruimte om zijn herstelplannen uit te voeren, stelde financieel directeur Hans Turkesteen. Op de precieze eisen die in de nieuwe convenanten zijn gesteld wilde hij niet ingaan, hij benadrukte wel dat ze ''voldoende ruimte'' bieden.

Turkesteen ontkende dat Imtech in de tang zit bij de banken. ''We hebben nu gecommitteerde garanties, die waren er vroeger niet, daarbij zijn de garanties hoger dan voorheen. Dat toont dat de banken vertrouwen in het bedrijf hebben. Dat daar een flinke prijs tegenover staat is logisch.''

Betere resultaten

Imtech denkt de schuldenlast deels met betere resultaten te kunnen terugdringen, maar sluit ook een verkoop van grote onderdelen of een nieuwe aandelenemissie niet uit.

Van de Aast gaf wel aan dat er in dat verband niet wordt gekeken naar kleine verkopen. ''Dat kost alleen maar tijd en geld. Bedrijven die een goedlopend onderdeeltje willen kopen, kunnen zich de moeite besparen.''

Op de schop

Om herhaling van alle ellende van het afgelopen jaar te voorkomen gaat de cultuur binnen Imtech op de schop. Daarbij wordt de nadruk gelegd op winstmarges van projecten, in plaats van het binnenhalen van zoveel mogelijk omzet.

''De omzet was de heilige graal bij Imtech en we hebben gezien wat voor ellende daarvan komt'', stelde Van de Aast. ''Hard werken is niet erg, maar ik wil er wel wat aan verdienen. Daarbij gaan we ook geen klanten voorfinancieren, we zijn geen bank.''

In dat kader wordt ook het werkkapitaal van het bedrijf zoveel mogelijk geminimaliseerd. Eerder gaf Imtech aan te mikken op een werkkapitaal van 3 procent van de omzet, dat doel wordt voor 2014 aangescherpt tussen 0 en 3 procent, gaf Turkesteen aan.

Lees ook: Fraude bij Imtech, een overzicht