Het Belgische verzekeringsbedrijf Ageas, het voormalige Fortis, moet een boete van 576.000 euro betalen die in 2010 door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) werd opgelegd.

Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven dinsdag bepaald.

De AFM legde de boete op omdat Fortis in juni 2008 misleidende uitspraken deed over zijn financiële positie. Zo zou het bedrijf de vooruitzichten voor zijn mogelijkheden om te kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen (solvabiliteit) te rooskleurig hebben ingeschat.

Daarnaast zou niet duidelijk zijn gemaakt wat de financiële gevolgen waren van de verkopen die door de Europese Commissie werden opgedragen in verband met de overname van ABN Amro. Ageas tekende beroep aan tegen de boete, maar dat werd door de rechter verworpen.

Fortis

Fortis werd in de herfst van 2008 door de Nederlandse en Belgische overheden genationaliseerd en opgesplitst, omdat het bedrijf ten onder dreigde te gaan aan de financiële crisis en de overname van ABN.

Vorige maand bepaalde de rechter nog dat twee boetes ter waarde van in totaal 288.000 euro die de AFM ook in 2010 aan Fortis oplegde niet hoeven te worden betaald.

Die boetes werden opgelegd omdat de bank in 2007 zou hebben nagelaten om koersgevoelige informatie openbaar te maken. Volgens het beroepscollege viel niet te bewijzen dat die overtreding is gepleegd.