Advies- en ingenieursbureau Grontmij gaat voor 40 miljoen euro aandelen uitgeven en nog dieper in de kosten snijden waarbij banen verloren zullen gaan. 

Dat maakte het bedrijf woensdag bekend bij de publicatie van de cijfers over 2013.

Naast het uitgeven van circa 6 miljoen nieuwe aandelen aan een groep geselecteerde investeerders heeft Grontmij ook nieuwe afspraken gemaakt met de banken over de convenanten.

Grontmij gaf aan dat de opbrengst van de aandelenuitgifte zal worden aangewend om de balans te versterken en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Het bedrijf wil vanaf 2016 de jaarlijkse kosten met nog eens 15 miljoen euro verlagen. Door de extra bezuiniging zullen 175 tot 225 arbeidsplaatsen verloren gaan.

Het gaat daarbij om banen in zowel het management als op ondersteunend niveau. Begin 2012 lanceerde Grontmij het herstructureringsprogramma 'Back on Track'. Dit programma heeft geleid tot besparingen van 28 miljoen euro op jaarbasis.

Verlies

Grontmij meldde verder dat over 2013 een nettoverlies werd geleden van 14,8 miljoen euro, tegen een negatief resultaat van 31,5 miljoen euro in 2012. De omzet daalde met 3,3 procent naar 763,4 miljoen euro. 

Grontmij had te kampen met moeizame marktomstandigheden in vooral Frankrijk en Nederland. Het bedrijf moest een afschrijving doen in Frankrijk van 12,1 miljoen euro.

Verder maakte het bedrijf uit De Bilt bekend dat de nettoschuld is teruggedrongen tot 54,1 miljoen euro aan het einde van 2013. Een jaar eerder was die nog 113,1 miljoen euro.

Teleurstellend

De Rabobank noemt de aandelenuitgifte van Grontmij "een forse teleurstelling".  Rabobank zegt dat die emissie niet werd verwacht.

De cijfers over het afgelopen kwartaal voldeden ruwweg aan de verwachtingen van de bank. Het verlagen van de schuld tot 54 miljoen euro is wel duidelijk beter dan de bank had verwacht. Rabobank heeft een hold-advies voor Grontmij.

SNS Securities stelt dat Grontmij te trage vooruitgang boekt met de herstructurering, waardoor de balans moet worden versterkt en er extra moet worden bezuinigd. SNS denkt dat de emissie van 40 miljoen euro wel voldoende zal zijn.