ING heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar ruim 60 procent minder winst geboekt dan een jaar eerder.

Dat meldt de bank en verzekeraar woensdag.

ING realiseerde vorig kwartaal een nettowinst van 539 miljoen euro, tegen 1,5 miljard euro een jaar eerder. Destijds behaalde het financiële concern veel winst op de verkoop van activiteiten.

De onderliggende winst, gecorrigeerd voor bijvoorbeeld verkopen van onderdelen en afschrijvingen, was vorig kwartaal met 405 miljoen euro wel 2,5 keer groter dan een jaar eerder.

De onderliggende winst van de bankactiviteiten verdrievoudigde in de laatste 3 maanden van 2013 ruimschoots, tot 904 miljoen euro. Het resultaat van de verzekeringsactiviteiten steeg met ruim 13 procent tot 215 miljoen euro.

In heel 2013 ging de winst van ING met 22 procent omhoog tot 3,26 miljard euro. Bestuursvoorzitter Ralph Hamers sprak van een ''succesvol'' jaar, waarin zowel de resultaten van de bank als van de verzekeringsactiviteiten verbeterde.

Nationale Nederlanden

ING werkt aan de verzelfstandiging van de verzekeringsactiviteiten, die naar verwachting later dit jaar als NN naar de beurs worden gebracht. De voorbereidingen daarvoor liggen volgens Hamers op schema.

ING maakt nog altijd hoge kosten in verband met de risico's op wanbetalingen. Met 560 miljoen euro lagen die kosten wel bijna 5 procent lager dan een jaar eerder.

De totale kosten van het concern waren in het vierde kwartaal even hoog als in de laatste 3 maanden van 2012. Door de kosten van de bankenbelasting en extra reorganisatielasten waren de kosten bijna 11 procent hoger dan in het derde kwartaal.

Staatssteun

ING betaalde vorig kwartaal opnieuw een deel van de staatssteun af die tijdens de financiële crisis werd ontvangen. De verdere aflossing daarvan heeft de hoogste prioriteit voor het concern, dat daarom over 2013 geen dividend uitkeert.

Financieel directeur Patrick Flynn herhaalde dat ING de staatssteun zo snel mogelijk wil aflossen. Het tempo waarin dat gebeurt laat het bedrijf komend jaar echter mede afhangen van de uitkomsten van het bankenonderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) en van de verzelfstandiging van de verzekeringstak.

DNB

Een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de portefeuilles met commercieel vastgoed van Nederlandse banken heeft voor ING geen negatieve gevolgen gehad, stelde Hamers. Volgens hem zegt dit echter nog niets over het onderzoek van de ECB, omdat het nog te vroeg is om de uitkomsten daarvan te voorspellen.

Lees ook: ING schrapt meer banen