ICT Automatisering heeft het boekenonderzoek bij Brandfort afgerond. Dat werd woensdag bekendgemaakt. De twee partijen hebben overeenstemming bereikt over de definitieve transactiewaarde.

ICT neemt, zoals eerder al aangegeven, alle aandelen Brandfort over tegen de uitgifte van nieuwe aandelen ICT. Deze nieuw uit te geven aandelen vertegenwoordigen 9 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.

Maar in plaats van een eerder aangegeven aflossing door ICT van 5,1 miljoen euro aan aandeelhoudersleningen aan de aandeelhouders van Brandfort, zullen deze leningen worden omgezet in eigen vermogen.

''Dit leidt ertoe dat ICT een schuldenvrije onderneming overneemt met 1,3 miljoen euro aan liquide middelen op de balans. Naast de nieuw uit te geven aandelen ICT, zal ICT aan de aandeelhouders van Brandfort een bedrag van 1,3 miljoen euro in cash betalen.''

Earn-out

Ook is er een zogenoemde earn-out afgesproken, gebaseerd op de brutomarge die in 2014 door de Brandfortactiviteiten zal worden gerealiseerd. Die kan oplopen tot maximaal 2,2 miljoen euro.

Brandfort realiseerde vorige jaar overigens een omzet van 16 miljoen euro met een genormaliseerde operationele marge (ebit) van circa 3 procent. ICT voorziet in het eerste jaar na afronding van de transactie een groei van de winst per aandeel tussen de 10 procent en 15 procent.

ICT zal de transactie tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering op 11 februari verder toelichten.