Onder leiding van de nieuwe Fed-voorzitter Janet Yellen moet het Amerikaanse stelsel van centrale banken bepalen hoe het omvangrijke steunbeleid voor de Amerikaanse economie kan worden teruggeschaald zonder tot een grote verstoring van de wereldeconomie te leiden.

Onder leiding van Bernanke nam de Fed de afgelopen jaren een reeks onorthodoxe maatregelen om de gevolgen van de financiële crisis te bestrijden en de economische groei aan te jagen. Daarbij werd niet alleen de rente alweer jaren geleden gereduceerd tot bijna 0 procent, maar werd ook de geldkraan flink opengezet.

Sinds deze maand brengt de Fed de obligatie-aankopen die ter ondersteuning van de economie maandelijks worden uitgevoerd voorzichtig terug, maar dit gaat niet zonder slag of stoot.

De enorme geldstroom die de Fed de afgelopen jaren op gang bracht, vond voor een groot deel zijn weg naar opkomende markten, waar hogere rendementen konden worden gehaald dan in de VS.

Met de aankondiging van de afbouw begon die stroom voor een groot deel te draaien, waardoor veel opkomende markten onder druk zijn komen te staan.

Valuta

De afgelopen weken zorgde dit opnieuw voor stevige dalingen van valuta en beurskoersen in landen als India, Turkije, Brazilië en Zuid-Afrika. Zij hebben ook last van zorgen over de toekomst van de Chinese economie en van hun eigen hoge tekorten, maar de Indiase centralebankpresident Raghuram Rajan wees deze week vooral met een beschuldigende vinger naar de Fed.

Volgens de oud-topeconoom van het IMF is er van internationale samenwerking op het gebied van monetaire politiek geen sprake en moeten industriële landen hun verantwoordelijkheid tegenover de rest van de wereld nemen.

Stop

Afgelopen week besloot de Fed bij de laatste vergadering van Bernanke ondanks alle onrust toch de aankopen met nog eens 10 miljard dollar te verlagen tot 65 miljard dollar per maand. Economen rekenen erop dat de Amerikaanse centrale bankiers het programma in de loop van dit jaar helemaal willen beëindigen.

De poging van de Fed om zijn monetaire beleid te normaliseren, wordt ingegeven door het herstel van de Amerikaanse economie. Die groeide vorig kwartaal met 3,2 procent op jaarbasis, dankzij een sterke groei van de consumentenbestedingen.

Die compenseerden een groot deel van de negatieve gevolgen van de tijdelijke sluiting van de Amerikaanse overheid eind vorig jaar. Daarnaast is de werkloosheid in de VS het afgelopen jaar flink gedaald.