MTY Holdings heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de verkoop van het grootste gedeelte van het onroerend goed in de gemeente Meeuwen. 

Het bedrijf verkoopt het onderdeel aan groothandel Laroy Duvo voor 1,55 miljoen euro. Dat maakt het voormalige Witte Molen dinsdag bekend.

Het gaat om ongeveer driekwart van het vastgoed in Meeuwen. Laroy Duvo kocht eerder dit jaar de diervoedingsactiviteiten van Witte Molen.

MTY streeft ernaar de transactie in de komende weken af te ronden. De verkoopprijs van het verkochte onroerend goed wijkt volgens de onderneming niet substantieel af van de boekwaarde.