De Federal Reserve (Fed) zal streng blijven kijken naar de mogelijkheden van Amerikaanse banken om geld uit te keren aan aandeelhouders. 

Dat blijkt uit een brief die het Amerikaanse stelsel van centrale banken maandag heeft gepubliceerd.

In de brief staat dat de Fed bij de jaarlijkse stresstest zijn eigen inschattingen over de financiële positie van banken zal hanteren. Het zou kunnen dat de Fed pessimistischer is over de mogelijkheden van banken om slechte tijden te doorstaan dan de financiële instellingen zelf.

De Fed zal bij de stresstest uitgaan van data die erop wijzen dat in afgelopen drie recessies de bezittingen van banken zijn toegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitstaande leningen. Banken gingen bij de voorgaande tests juist uit van een daling. 

Verbod

Bij een toename van de uitstaande leningen hebben banken meer kapitaal nodig om hun kapitaalratio's op peil te houden. Dat is de verhouding tussen het kapitaal dat een bank daadwerkelijk in bezit heeft en wat de instelling heeft uitgeleend.

Als die ratio's dreigen te verslechteren, kan de Fed een bank verbieden om dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen.