Olieconcern Shell kan in de tweede helft van het volgende decennium beginnen met de productie van olie en gas in het noordpoolgebied als proefboringen in de komende jaren een vondst opleveren.

Dat heeft vertrekkend bestuursvoorzitter Peter Voser gezegd in zijn afscheidsinterview op de website van het concern. "Het zou vanaf de tweede helft van volgend decennium kunnen", zo stelt hij. 

Volgens Voser heeft Shell de middelen om op een duurzame wijze te produceren op de Noordpool en worden voorbereidingen getroffen om mogelijk in 2014 of 2015 proefboringen te doen. Hierover is echter nog geen besluit genomen, benadrukte hij.

Vorig jaar werd de zoektocht van Shell naar olie en gas ten noorden van Alaska geplaagd door technische problemen en slecht weer. Dit jaar werd een pauze ingelast om de gang van zaken in 2012 te onderzoeken, aldus Voser.

Schaliegas

De topman gaf verder aan dat schaliegas voor Shell op de lange termijn belangrijk is, ondanks tegenvallers in de Verenigde Staten. Hij ziet een toekomst voor schaliegas in Europa, maar denkt dat de ontwikkelingen wel langer zullen duren.

Er is volgens hem gebrek aan regulering en beleid. De Europese bijdrage aan de schaliegasactiviteiten van Shell zal relatief gering zijn, denkt Voser.

De vertrekkend topman ziet geen bedreiging in hernieuwbare energie voor de olie- en gasindustrie. Voser denkt dat op de lange termijn de energievraag sterk zal stijgen en dat de wereld alle energiebronnen nodig zal hebben. Het aandeel van fossiele brandstoffen bij de energiemix zal in 2050 nog altijd circa 60 procent zijn, denkt Voser.

Opbreken

Hij zei verder dat Shell niet te groot is geworden om nog goed bestuurlijk hanteerbaar te zijn en dat er geen reden is om het bedrijf op te breken. "Het is duidelijk dat Shell goed gemanaged kan worden. We hebben sterke leiders en de juiste mensen." Volgens de Zwitser is er al veel ondernomen om de complexiteit van het concern te verminderen, maar kan nog meer worden gedaan.

Voser kondigde in mei zijn vertrek aan bij Shell. Hij zal begin volgend jaar worden opgevolgd door de Nederlander Ben van Beurden.