Ahold houdt op 21 januari een bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava). Dat meldt de onderneming dinsdag.

Tijdens de vergadering wordt een statutenwijziging voorgesteld in drie stappen. De wijziging moet de kapitaalterugstorting en omgekeerde aandelensplitsing mogelijk maken.

Deze kapitaalterugstorting en aandelensplitsing zijn half november aangekondigd.