De Nederlandse staat begint met de verkoop van het pakket Amerikaanse hypotheekobligaties, de zogenoemde Alt-A-portefeuille, van bank en verzekeraar ING. 

Dat maakte het Agentschap van de Generale Thesaurie (DSTA) woensdag bekend.

Het DSTA nodigt geïnteresseerde partijen uit met indicatieve biedingen te komen, mits die een omvang hebben van ten minste 5 miljard dollar (3,7 miljard euro). De marktwaarde van de totale portefeuille werd begin vorige maand geschat op 6,4 miljard euro. Bij die prijs zou de Staat 400 miljoen euro aan de verkoop overhouden.

Volgens het ministerie van Financiën is de eerste biedingsronde bedoeld om een aantal kapitaalkrachtige marktpartijen te selecteren waarmee het veilingsproces wordt voortgezet. De ondergrens van 5 miljard dollar is bedoeld als selectiecriterium en zegt niets over de uiteindelijke opbrengst van de veiling, zei een woordvoerster.

Aan de hand van de resultaten van die verkenning wordt ook bepaald hoe de veiling verder verloopt. Het kan zijn dat de portefeuille in één keer wordt verkocht, maar ook een verkoop in tranches is mogelijk. Het proces wordt naar verwachting binnen een jaar afgerond, maar dat is geen harde deadline. Blackrock treedt op als adviseur.

De Staat schoot in januari 2009 ING te hulp door 80 procent van het risico op de portefeuille over te nemen. De obligaties waren door de diepe crisis op de Amerikaanse woningmarkt nauwelijks meer verhandelbaar en vormden voor ING een blok aan het been van 24 miljard euro.

Vorige maand werd bekendgemaakt dat die steun zou worden beëindigd, mede met het oog op het herstel op de Amerikaanse woningmarkt. De nominale waarde van de portefeuille is inmiddels geslonken tot zo'n 9 miljard euro, hoofdzakelijk door reguliere aflossingen door huiseigenaren op de onderliggende hypotheken.

Er geldt geen harde deadline voor het verkoopproces, maar de verwachting is dat het proces binnen een jaar zal worden afgerond.