Aegon heeft een tweede 'innovatieve transactie' gesloten om de gevolgen van een toekomstige stijging van het langlevenrisico in Nederland verder te beperken. 

Dat maakte de verzekeraar woensdag bekend. Het langlevenrisico is het risico dat Aegon loopt dat een verzekerde persoon langer leeft dan op basis van de statistieken wordt verwacht.

De kapitaalmarkttransactie is aangegaan voor 20 jaar, maar dekt volgens Aegon ook risico's met een langere looptijd.

''Als gevolg van deze transactie is 1,4 miljard euro van de onderliggende reserves in Nederland afgeschermd tegen een toekomstige stijging van het langlevenrisico'', aldus het concern.

De eerste transactie werd gesloten in januari 2012. Deze beschermt ongeveer 12 miljard euro van de onderliggende reserves.

De invloed op het resultaat is beperkt, omdat de transactie is afgesloten tegen een aantrekkelijke prijs. Bij de transactie werkt Aegon samen met Société Générale en Risk Management Solutions. Het risico is ondergebracht bij institutionele beleggers en herverzekeraars, waaronder SCOR.