Standard & Poor's (S&P) heeft de rating van ING verlaagd van A naar A- in navolging van de afwaardering van de Nederlandse staat vorige week. 

De vooruitzichten voor de bank en verzekeraar zijn opgewaardeerd van negatief naar stabiel. Dat maakte de kredietbeoordelaar maandag bekend.

De zogeheten 'long-term counterparty credit rating' voor ING Bank is verlaagd van A+ naar A. Diezelfde stap geldt voor de ''kernonderdelen'' van de banktak, ING Belgium en ING Financial Markets.

Ook andere onderdelen van ING Groep, te weten Nationale Nederlanden Levensverzekeringen Maatschappij en ING Re zijn afgewaardeerd van A+ naar A.

Nauw verweven

S&P richtte zich in het rapport ook op andere financiële instellingen die nauw met de Nederlandse staat verweven zijn, zoals de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

De rating voor deze twee banken gaat van AAA naar AA+. S&P gaat er van uit dat de BNG en NWB in geval ze in de problemen komen op ''tijdige en voldoende'' steun van de Nederlandse overheid kunnen rekenen.

S&P handhaaft de ratings voor Rabobank, ABN Amro en SNS Reaal.