Het Nederlandse Kendrion zal de Europese boete van 34 miljoen euro die het kreeg opgelegd wegens kartelvorming moeten betalen. 

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dinsdag dat die boete aan de producent van elektromagnetische componenten terecht is opgelegd.

Wel stelt het EU-hof dat de hele gerechtelijke procedure veel te lang heeft geduurd. Het hof adviseert Kendrion dan ook met klem om schadevergoeding te gaan eisen.

Het bedrijf liet in een reactie weten die mogelijkheid nader te onderzoeken. Gekeken zal worden of het bedrag dat geclaimd kan worden de moeite van het procederen waard is.

Prijsafspraken

Kendrion kreeg de boete in 2005 wegens verboden prijsafspraken over plastic zakken voor de industrie in Nederland en België.

De Nederlandse onderneming protesteerde tegen de boete omdat het bedrijf meende dat alleen een voormalige dochteronderneming betrokken was. Maar het EU-hof stelt dat Kendrion als moederbedrijf ook verantwoordelijk is.

Teleurgesteld

Bestuursvoorzitter Piet Veenema van Kendrion zei teleurgesteld te zijn over de uitspraak. ''Tegelijkertijd zijn wij blij dat aan deze procedure een einde is gekomen en wij ons volledig kunnen richten op de uitvoering van de strategie'', reageerde de topman.

Voor de te betalen boete had het bedrijf al eerder een voorziening getroffen.