Begin 2015 is een goed moment voor een beursgang van ABN Amro. "Ik denk dat minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) daar een verstandige koers vaart."

Dit heeft ABN Amro-topman Gerrit Zalm woensdag gezegd in de Tweede Kamer.

Het kabinet besloot deze zomer dat een beursgang op termijn de 'beste optie' is voor ABN Amro. Volgend jaar wordt gekeken of aan de voorwaarden is voldaan. Het doel is uiteindelijk de hele bank te verkopen, maar een vijandige overname is uitgesloten.

Zalm staat achter dit besluit. Hij stelt dat als begin 2015 blijkt dat de bank nog niet geschikt is voor beursgang dit eventueel ook nog een half jaar of jaar kan wachten. "Dan is er geen man overboord."

Zalm toonde zich echter optimistisch, omdat volgens hem de markt voor aandelen duidelijk is verbeterd. Wel dempt de al twee jaar durende recessie in Nederland de resultaten van de bank.

Broekzak

Zalm laat op vragen uit de Kamer weten dat de kosten van een beursgang beperkt kunnen worden als ABN Amro zelf een belangrijke rol speelt bij de beursgang. "Dan gaat het van de ene broekzak naar de andere broekzak", zo grapt hij.

Coalitiepartij PvdA laat weten kritisch te gaan toezien op het voorkomen dat de Staat met hoge kosten wordt opgezadeld door de beursgang. Het idee dat Jan Kalff, voormalig bestuursvoorzitter ABN AMRO, opperde om bij een beursgang ook gewone Nederlanders te laten intekenen op aandelen, zoals in het verleden ook met KPN is gebeurd, noemde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer een interessante.

Hij gaat hier vragen over stellen aan Dijsselbloem. Het zou een manier kunnen zijn om de kosten van een beursgang wat te drukken, omdat er dan geen bemiddelingskosten betaald hoeven worden over deze aandelen. 

Afgelopen zomer werd de waarde van ABN Amro bij een beursgang geschat op rond de 15 miljard euro. De Staat kocht ABN in oktober 2008 voor 16,8 miljard euro en heeft in de bank inmiddels in totaal 21,66 miljard gestoken.

Google

Michael Enthoven voorzitter van NLFI, een stichting die financiële instellingen beheert, tempert de verwachtingen van de opbrengst van ABN. "Het zal zeker geen Google of Facebookaandeel zijn."

"Het idee dat je de aandelen als hoogste bieder in de markt kan veilen is niet erg aannemelijk. Maar we zullen de kosten zeker op alle manieren beperken, zeker ook gezien het maatschappelijk belang", aldus Enthoven.

Het is dus mogelijk dat de bank meer gaat opleveren dan nu nog geschat wordt. Zeker omdat Zalm volgens Enthoven een "heldere strategie voert die aanspreekt", zo heeft hij gehoord uit de markt.

Bankenunie

Verschillende economen stelden in de Kamer daar juist heel anders tegenaan te kijken. Zo stelde Sweder van Wijnbergen dat met privatisering van ABN gewacht moet worden tot er duidelijkheid is over eerste fase van de bankenunie, waar in Europees verband nog over wordt overlegd.

Hij stelde dat gokken op meer waarde onverstandig is en dat dit niet een reden zou moeten zijn om te wachten. 

Wachten

Dolf van den Brink,  ex-lid Raad van Bestuur ABN Amro, stelt juist pessimistisch te zijn over een verkoop van de bank in 2015, omdat beleggers schuwer zijn door de strengere eisen voor banken.

"Ik denk dat je gewoon meer tijd moet nemen. Dat kan nog best een jaar over tien duren. Dan is er een kans dat je de waarde weer terug krijgt", zo stelde hij.

Ook Jan Kalff, voormalig bestuursvoorzitter ABN AMRO is negatief over het tijdspad van een privatisering. "Dat zal zeker nog een aantal jaar duren." Volgens hem is er nog maar "een vijfde over van wat de bank in de vorige eeuw groot was".

"Het vertrouwen in banken moet nog helemaal terugkomen. De prijzen zijn nu historisch laag. Dat moeten we absoluut afwachten." Hij stelde dat zelfs over een aantal jaar nog maar afgewacht moet worden of de bank bij een beursgang de verwachte opbrengst van 15 miljard euro gaat halen. 

Somber

Kalff schetste bovendien een somber beeld over de bank. Volgens hem is de bank niet meer compleet, met inconsistente delen die elkaar niet versterken. Vooral in het buitenland moeten nog flinke stappen gemaakt worden. 

Van den Brink vindt verder dat ABN Amro door regelgeving te veel wordt ingeperkt, wat de bank verhindert om winst te maken. "De bank zou juist meer risico moeten kunnen maken. Daar is helemaal niets mis mee."

Vijandige overname

Zalm noemde het belangrijk dat er maatregelen genomen worden die voorkomen dat de bank, zodra die niet meer in staatshanden is, toch nog slachtoffer wordt van een vijandige overname. De bescherming die bij KPN is ingesteld en gebruikt is tegen de overname door América Movil ziet hij als een voorbeeld. 

Hij wil dat deze maatregelen al gelden vanaf de eerste stappen van een beursgang, en niet pas als de Staat minder dan eenderde van de aandelen in het bezit heeft, zoals Dijsselbloem heeft voorgesteld.

Hij stelde bovendien geen bezwaar te hebben als de Staat een minderheidsaandeel in de bank houdt. Dijsselbloem koerst juist aan op een volledige beursgang.

Voorwaarden

ABN is afgelopen zomer door het kabinet gevraagd zich voor te bereiden op de beursgang. Die is pas mogelijk wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: de financiële sector moet voldoende stabiel zijn, er moet voldoende interesse zijn in de markt en de onderneming moet er klaar voor zijn.