Het Belgische proces tegen kopstukken van de voormalige Nederlands-Belgische bank-verzekeraar Fortis is donderdag meteen aan het begin geschorst. 

De rechtbank in Brussel besloot de zaak direct voor onbepaalde tijd uit te stellen omdat meerdere partijen aanvullend onderzoek verlangen.

Het proces draait om de vraag of de vroegere Fortis-top beleggers bewust heeft misleid. Donderdag zou de eerste zittingsdag zijn in een naar verwachting langlopend proces.

Beklaagden

De beklaagden, allen niet-Nederlanders, zijn onder anderen ex-voorzitter Maurice Lippens en voormalig topman (ceo) Jean-Paul Votron. Het Openbaar Ministerie stelt dat Fortis-beleggers onvoldoende en te laat zijn geïnformeerd over de gevolgen voor Fortis van de Amerikaanse vastgoedcrisis.

De ex-bestuurders houden vol onschuldig te zijn. Maar Belgische media publiceerden mails die met name Lippens in de problemen kunnen brengen. In de mails waarschuwde de toenmalige topbestuurder voor grote problemen, maar naar buiten toe deed hij alsof er niets aan de hand was.