De beschermingsstichting van KPN kan het verworven stemrecht bij alle bedrijfsaangelegenheden inzetten. 

Dat blijkt uit een brief van de Stichting Preferente Aandelen B KPN aan de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Volgens de ''geldende rechtsopvatting'' is de uitoefening van deze rechten een discretionaire bevoegdheid van het bestuur van de stichting en heeft deze dus beleidsvrijheid, aldus de organisatie in de brief.

Dat indiceert dat de Stichting haar beschermingsconstructie ook kan inzetten bij stempunten die niet te maken hebben met de overnameplannen van het Mexicaanse América Móvil.

De stichting laat weten grote transparantie na te streven met betrekking tot ''het doel en de tijdsduur van de tussenkomst van de Stichting als met betrekking tot het uitoefenen van het toegekomen stemrecht''.

Het is wel voorspelbaar dat de beschermingsstichting in ''voorkomende gevallen niet of met terughoudendheid'' van het stemrecht gebruik zal maken, zo stelt het. Dat zal per situatie beoordeeld en beslist worden.

De Stichting laat ook weten dat wanneer ze gebruik maakt van het stemrecht, ze dit zal toelichten.

Rabobank

De Stichting Preferente Aandelen B KPN laat verder weten dat het Rabobank heeft aangesteld als haar financieel adviseur, naast Rothschild als co-adviseur. 

Daarmee versterkt de stichting naar eigen zeggen haar rol als onafhankelijk rechtspersoon, door met de kennis van deze adviseurs een verdere adequate en zorgvuldige afweging te kunnen maken van de financiële aspecten rondom het actuele overname proces van KPN.

Rabobank zal de beschermingsstichting assisteren bij het evalueren van vooral de financiële aspecten en consequenties van een mogelijk bod op KPN door het Mexicaanse América Móvil, en hoe deze financiële ontwikkelingen zich verhouden tot de doelstellingen van de stichting.

Profiel KPN | Profiel Carlos Slim | Profiel América Móvil De overname van KPN: wat ging er vooraf | Beschermingswal is niet voor eeuwig