Source Group, het voormalige Aamigoo, heeft in de eerste helft van dit jaar de bruto-omzet met 29 procent zien stijgen tot 99,7 miljoen euro. Dat maakte het uitzendbedrijf vrijdag bekend.

Het bruto-omzetresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten nam met 0,7 miljoen euro toe tot 2,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 254.000 euro negatief, tegen een verlies van 2,26 miljoen euro een jaar eerder.

Source gaf aan dat de groep in het derde kwartaal nog te kampen zal hebben met extra lasten die samenhangen met de herstructurering. Vanaf het vierde kwartaal wordt verwacht dat de groep winstgevend zal zijn. Een concrete omvang van deze verwachte winstgevendheid werd niet gegeven.