OCI heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 70 procent minder winst geboekt dan een jaar eerder. Dat maakte het in Amsterdam genoteerde Egyptische bouw- en kunstmestbedrijf donderdag bekend.

OCI zag de nettowinst in de eerste 6 maanden van 2013 dalen tot 56 miljoen dollar, tegen 202 miljoen dollar een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zakte met 31 procent naar 367,4 miljoen dollar.

De omzet nam met 18 procent toe tot 3,1 miljard dollar, door hogere productie van de kunstmestfabrieken en de consolidatie van Weitz.

De resultaten van het bedrijf stonden onder meer onder druk door het geschil met de Egyptische overheid over gasleveranties en door eenmalige kosten voor de productiefaciliteit in het Amerikaanse Beaumont.

De nettowinst werd verder gedrukt door de procedure om de notering van het Egyptische bedrijf geheel over te hevelen naar Amsterdam. Zonder eenmalige posten zakte de nettowinst met ruim 38 procent, tot circa 125 miljoen dollar.