Kas Bank heeft de winst in de eerste helft van het jaar zien toenemen. Dat maakte het financiële bedrijf donderdag bekend. Ook de baten namen toe, ondanks een stevige afname van de rentebaten.

Kas Bank boekte een winst van 8,5 miljoen euro, tegen 7,5 miljoen euro in dezelfde periode een jaar geleden. Het bancair resultaat kwam uit op 7,4 miljoen euro. De baten bedroegen in totaal 60,3 miljoen euro, 7 procent meer dan de 56,6 miljoen euro in de eerste helft van 2012.

Het bankbedrijf constateert dat de marktomstandigheden voor Europese banken niet gunstig waren in de eerste helft van het jaar.

''De rente bleef op historisch lage niveaus en de volumes op de effectenmarkten hebben zich nog niet hersteld tot het niveau van voor de crisis'', aldus Kas Bank, die er verder op wijst dat de uitvoering van de ''voortdurende stroom nieuwe regelgeving'' tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden.

Kas Bank geeft geen concrete verwachting voor heel het jaar. Wel denkt het bedrijf dat de lage rente en lage handelsvolumes in de tweede helft van het jaar druk zullen blijven uitoefenen op de operationele activiteiten.

''Op jaarbasis zal dit deels worden gecompenseerd door de resultaten van effectentransacties in onze beleggingsportefeuille'', zo weet Kas Bank. De bank verwacht daarnaast een winst te realiseren op de desinvestering van een van zijn kantoren, van ongeveer 7,5 miljoen euro, in de tweede helft van 2013.