Imtech voert geen gesprekken over een verkoop van onderdelen, ondanks interesse van partijen in bepaalde activiteiten van de technisch dienstverlener. 

Dat zei topman Gerard van de Aast dinsdag in een toelichting op de halfjaarcijfers van het bedrijf.

''Dat is fundamenteel niet aan de orde. We zijn niet in discussie over een verkoop van onderdelen'', aldus Van de Aast. Sommige analisten speculeren dat Imtech onderdelen moet gaan verkopen om binnen de bankconvenanten te blijven.

De bestuursvoorzitter gaf verder aan dat Imtech de komende 3 jaar ook geen overnames zal gaan doen. De focus zal liggen op het terugdringen van het werkkapitaal en het verhogen van de marges. ''Dat is ons programma voor de komende 3 jaar'', aldus de topman.

Orderontvangst

Van de Aast zei verder tevreden te zijn over de orderontvangst in het afgelopen halfjaar. Volgens de topman toonden klanten vertrouwen in Imtech, ondanks de onrust rond het bedrijf.

Imtech heeft klanten proactief benaderd om uitleg te geven over de situatie, en dat werd volgens Van de Aast gewaardeerd. ''Je moet volstrekt transparant en helder zijn over de gebeurtenissen uit het verleden.''

De topman wilde verder niet nader ingaan op de terugbetaling van de bonussen van de oud-bestuurders René van der Bruggen en Boudewijn Gerner. Dinsdag maakte Imtech bekend dat zij hun bonussen over 2010 en 2011 terugbetalen uit ''respect voor Imtech en de aandeelhouders''.

''Het is goed om te zien dat een akkoord is bereikt en dat de bonussen worden terugbetaald. We hopen hiermee dit hoofdstuk te kunnen afsluiten'', aldus Van de Aast. Hij wilde niet zeggen of de terugbetaling kan worden gezien als een schuldbekentenis van de oud-topbestuurders voor de problemen bij het bedrijf.

Lees ook: Ex-bestuurders Imtech betalen bonus terug