SNS heeft in het eerste half jaar een fors nettoverlies geleden van 1,6 miljard euro vanwege forse afschrijvingen op de noodlijdende vastgoedtak Property Finance in verband met de nationalisatie.

Dat maakte de staatsbank donderdag bekend. Het totale verlies op de vastgoedtak bedraagt 1,8 miljard euro. 

SNS-topman financieel directeur Maurice Oostendorp zei in een toelichting op de cijfers dat de bank ernaar streeft om Property Finance voor het einde van dit jaar te verkopen aan een nieuwe, afzonderlijke vastgoedbeheerorganisatie.

Die stap maakt deel uit van de herstructurering waarover SNS en het ministerie van Financiën overleggen met Brussel. Dit zorgt, zoals in juni van dit jaar al werd vermeld, voor een verlies over heel 2013, maar is daarmee wel definitief.

Prijs

Die afsplitsing moet gebeuren tegen een prijs die volgens Oostendorp "niet marktverstorend" is. Met andere woorden: SNS mag er geen voordeel van hebben.

De prijs wordt vastgesteld aan de hand van criteria die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Er wordt daarbij de best mogelijke inschatting gemaakt van de toekomstige verliezen.  

Bij Property Finance bedroeg het nettoverlies in de eerste 6 maanden van het jaar 1,8 miljard euro. Maar in het tweede kwartaal was er een nettowinst van 3 miljoen. Oostendorp  zei dat er een licht herstel is te zien op de huizenmarkt. 

Volgens de topman is SNS in de loop van het tweede kwartaal in een rustiger vaarwater. "De meeste nationalisatiemaatregelen zijn uitgevoerd. We zijn begonnen met de financiële ontvlechting van de holding, de bank en de verzekeraar'', zegt SNS-topman Gerard van Olphen in een toelichting.

Winst

De kernactiviteiten zonder de vastgoedverliezen deden het beter en lieten over de eerste zes maanden van 2013 een nettowinst van 204 miljoen euro zien, tegenover 258 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Deze winst was vooral te danken aan een hoge rente en overige baten.

De onder druk staande verzekeringstak leverde een verlies op van 53 miljoen euro. Dat werd veroorzaakt door eenmalige afschrijvingskosten. 

Solvabiliteit

De solvabiliteit, de maatstaf die aangeeft in hoeverre een bedrijf aan de toekomstige financiële verplichtingen kan voldoen, daalde in het afgelopen halfjaar van 176 procent tot 172 procent. SNS verwacht dat daar nog eens 30 procentpunten van afgaat, als gevolg van de verlaging van de kredietwaardigheid van Frankrijk door kredietbeoordelaar Fitch vorige maand.

Daardoor mogen verzekeraars Franse staatsobligaties volgens de regels niet meer meenemen in de renteberekeningen. ''Momenteel vindt overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) plaats over het effect van de downgrade van Frankrijk op de solvabiliteitsratio’s'', aldus de bank.

Nationalisatie

SNS werd begin februari door de Nederlandse staat genationaliseerd, vooral de verliesgevende vastgoedtak werd de bank en verzekeraar teveel. De vrees was dat de bank anders om zou vallen, met grote financiële schade tot gevolg.

Het was voor het eerst dat hiervoor de zogenoemde interventiewet werd gebruikt. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) onteigende hierbij ook achtergestelde obligatiehouders bij de nationalisatie.

De staat betaalde op 1 februari in totaal 3,7 miljard euro voor de nationalisatie van SNS. Dit bedrag komt voort uit een kapitaalinjectie van 2,2 miljard euro, een afschrijving van 0,8 miljard euro van de eerdere staatssteun die SNS kreeg en 0,7 miljard euro om de problematische vastgoedtak veilig te kunnen stellen.