Aandeelhouders van Van Lanschot hebben dinsdag ingestemd met de benoeming van Jeanine Helthuis als lid van de raad van commissarissen.

Zij vervangt Truze Lodder, die eerder aangaf niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn, in de toezichtsraad van de bank.

Helthuis was voorheen onder meer CEO Retail Banking bij Fortis Bank Nederland. Momenteel is zij commissaris bij Prorail. Zij heeft de geschiktheidstoets van De Nederlandsche Bank doorlopen.