De aandeelhouders van Imtech hebben vrijdag, tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, ingestemd met de claimemissie van 500 miljoen euro. 

Die is nodig geworden door de forse afschrijvingen die het bedrijf dit jaar moest doen als gevolg van de fraude in Polen en Duitsland.

De nieuwe financieel topman van Imtech, Hans Turkesteen, had eerder tijdens de bijeenkomst al gezegd dat de emissie "cruciaal" is voor het bedrijf en ook zo snel mogelijk moet plaatsvinden om de slagvaardigheid van het bedrijf te garanderen.

Turkesteen zei in zijn presentatie onder meer werk te maken van het innen van openstaande rekeningen. Daarnaast beloofde hij dat Imtech voortaan duidelijker en consistenter over het werkkapitaal zal rapporteren. In 2012 was er sprake van een explosie van het werkkapitaal van Imtech, met name in Duitsland, onder meer door onregelmatigheden.

Diverse aandeelhouders gaven vrijdag aan niet te geloven dat de commissarissen niet al veel signalen hadden opgevangen dat er iets flink mis was binnen de onderneming. Volgens hen heeft de raad op zijn minst zitten slapen, terwijl er voldoende aanwijzingen waren die zeker hadden moeten worden onderzocht.

Geen schoonheidsprijs

Het vuur was vooral gericht op president-commissaris Rudy van der Meer, die volhield dat de raad voor januari dit jaar geen tekenen van de fraude had ontvangen. Hij zei zich wel verantwoordelijk te voelen voor wat er is gebeurd en zei dat het optreden van de raad ''geen schoonheidsprijs" verdiende.

De raad trad niet af omdat er ook aan de continuïteit moest worden gedacht, aldus Van der Meer. Excuses wilde hij niet aanbieden. Van der Meer maakte eerder al wel bekend na de aandeelhoudersvergadering zijn functie neer te leggen. Later dit jaar stappen nog twee van de huidige vijf commissarissen op.

De nieuwe bestuursvoorzitter Gerard van de Aast zei een reeks maatregelen te hebben getroffen om een herhaling van de fraude te voorkomen. Zo gaat het volledige management van Imtech een cursus 'ethisch management' volgen. Van de Aast liet verder weten dat alles wat is onderzocht, ook bekend is gemaakt aan de aandeelhouders, maar hij zei niet te kunnen garanderen dat ''dit het is".

KPMG

Volgens de aanwezige accountant van KPMG waren er de afgelopen jaren voldoende plausibele verklaringen voor de toename van het werkkapitaal.

Verscheidene aandeelhouders uitten echter ongezouten kritiek op KPMG, dat volgens hen niet lette op mogelijke tekenen van fraude. "De rol van de accountant gaat toch dieper dan het narekenen van de gepresenteerde cijfers", sneerde een woordvoerder van de VEB. De accountant wees er op dat het niet zijn taak is om een oordeel te geven over de interne controles van een bedrijf.

De aandeelhouders stemden vrijdag ook in met de nieuwe beloningsstructuur voor het management van Imtech en de benoeming van Turkesteen in het bestuur.