Enkele particuliere aandeelhouders van Imtech hebben tijdens de aandeelhoudersvergadering het aftreden van de voltallige Raad van Commissarissen geëist.

Ze vinden dat het aan hen is om een nieuwe te benoemen en niet aan de huidige RvC om twee leden te laten zitten, zo schrijft het Financieele Dagblad.

"U heeft als RvC volledig gefaald", aldus een van de aandeelhouders

President-commissaris Van der Meer van Imtech bleef volgens de krant tijdens de vergadering volhouden dat hij en zijn collega-toezichthouder tot 27 januari van dit jaar 'geen signalen' heeft ontvangen van fraude, gesjoemel met de boeken en mismanagement in Polen en Duitsland.

topman Gerard van de Aast bevestigde dat eerder vandaag ook. "Het inmiddels afgetreden vorige bestuur wist niet van de fraude maar was te veel gefocust op goed nieuws", zei hij.

Om herhaling te voorkomen zou het volledige management van Imtech een cursus 'ethisch management' gaan volgen. 

Imtech heeft hiervoo onder meer ook een directeur 'governance, risk and compliance' benoemd, nieuwe regels voor de raad van bestuur opgesteld en is bezig met het versterken van het bestuur en de raad van commissarissen, zoals al eerder bekend is gemaakt.