De ondernemingsraad van Shell heeft topman Dick Benschop voor de laatste keer dringend verzocht niet door te gaan met de nieuwe pensioenregeling voor nieuwe medewerkers.

Shell voert de regeling in zonder instemming van de raad. De bestuurder heeft tot vrijdag 12 uur de tijd dat terug te draaien, zo las het Financieele Dagblad in een brief aan Benschop. Gebeurt dat niet, dan stapt de raad waarschijnlijk naar de rechter.

De oliegigant veroorzaakte veel opschudding door zelfstandig te besluiten dat nieuw personeel vanaf 1 juli onder een ander pensioenregime valt. Het risico ligt dan volledig bij de medewerkers.

Shell stapt namelijk over van een pensioenregeling met gegarandeerde aanspraken naar een beschikbarepremieregeling. Daarbij betaalt de werkgever een vaste premie en hangt het pensioen af van de beleggingsresultaten.

Het bedrijf wil met de nieuwe pensioenregeling meer stabiliteit in zijn pensioenkosten creëren. Nu moeten de premies steeds naar boven of beneden bijgesteld worden. Bovendien heeft Shell er genoeg van om steeds grote klappen op te vangen. Zo moest het concern een paar jaar geleden twee miljard bijstorten in zijn pensioenkas.