Particuliere beleggers zijn nadat ze 9 kwartalen op rij geld hadden weggehaald bij Nederlandse beleggingsinstellingen, weer voorzichtig aan het terugkomen.

In het afgelopen kwartaal legden zij bij de instellingen netto het - vooralsnog bescheiden - bedrag van 18 miljoen euro in. De trendbreuk met de voorgaande 27 maanden heeft waarschijnlijk te maken met de lage rentes op spaarrekeningen en het verbeterde beursklimaat.

In totaal werd in de eerste 3 maanden van dit jaar netto 3,8 miljard euro ingelegd bij de beleggingsinstellingen, blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat nieuw ingelegde geld was nagenoeg geheel afkomstig van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Aandelenfondsen waren met een inleg van 2,6 miljard euro het populairst onder de beleggers.

Fondsvermogen

Het verbeterde beursklimaat vertaalde zich in het eerste kwartaal ook in een sterke stijging van het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012: 4,5 procent ofwel 25,2 miljard euro tot 581,1 miljard euro.

De instellingen behaalden een positief totaalrendement van 3,8 procent, dat vooral werd veroorzaakt door een koerswinst van 7,7 procent op de beleggingen in aandelen. Daar stond een koersverlies op beleggingen in staatsobligaties van 1,4 procent tegenover. Het grootste deel van deze obligaties betreft schuldpapier van landen uit de eurozone. Op bedrijfsobligaties werd een koerswinst van 1,1 procent geboekt.