Het Europese klimaatbeleid verkeert in een crisis en moet zo snel mogelijk worden hervormd. Dat zei Dick Benschop, president-directeur Shell Nederland, woensdag.

Benschop woont in Rotterdam het 'Powering Progress Together' forum bij, waar 500 vertegenwoordigers van onder meer internationale bedrijven en overheden praten over de grote wederzijdse afhankelijkheid van de wereldwijde energie-, water- en voedselsystemen.

Benschop wees op de paradox in Europa, waar enerzijds veel nadruk ligt op duurzaamheid maar anderzijds het gebruik van bijvoorbeeld kolen toeneemt. Dat is mede het gevolg van het Duitse besluit om te stoppen met kernenergie.

Hij pleit ook voor een CO2-prijs en een hervorming van het handelssysteem voor uitstootrechten. ''Er zijn te veel rechten en doelstellingen zitten elkaar in de weg.''

Intensief

Het forum zal zich onder meer bezighouden met de vraag of opkomende economieën een ontwikkeling kunnen doormaken die minder intensief is dan in het westen. Volgens Benschop worden er twee races tegelijkertijd 'gereden', de race tegen armoede en de race tegen klimaatverandering.

''De wereld moet efficiënter omgaan met de bronnen die voorhanden zijn. Dat begint met bewustwording.''

Aardgas zou de groei van het kolenverbruik kunnen vervangen, maar of de winning van schaliegas in Europa net zo'n vlucht kan nemen als in de Verenigde Staten is vooralsnog onduidelijk.

''In Europa zijn amper schaliebronnen geboord, maar de nieuwsgierigheid ernaar moet er zijn.'' Pas als er meer onderzoek naar wordt gedaan, zal duidelijk worden wat de omvang is van reserves.

Veiligheid

Veiligheid is ook een onderdeel van de discussie. Benschop noemde de oliediefstal in Nigeria een onhoudbare situatie.

''Wij doen daar, binnen onze activiteiten, wat we kunnen in overleg met de overheid maar die heeft ook hulp nodig. De situatie is verslechterd wat betreft de veiligheid en de gevolgen voor het milieu.''