Van Lanschot schrapt dit jaar en volgend jaar in totaal 250 banen. Mogelijk leidt dat tot gedwongen ontslagen. Dat maakte de bank voor vermogende particulieren en familiebedrijven dinsdag bekend.

De ontslagronde, waarvoor de bank een last van 20 miljoen euro verwacht te nemen, volgt op een vorig jaar aangekondigde reorganisatie waarbij 10 tot 15 procent van de destijds ongeveer 2000 arbeidsplaatsen zou komen de vervallen. Die zal naar verwachting eind dit jaar zijn afgerond. Eind 2012 telde Van Lanschot 1862 voltijdbanen.

Het productaanbod, de organisatie en de IT-structuur van de bank moeten worden vereenvoudigd. Ook kiest de bank in zijn nieuwe strategie voor een duidelijker profiel als vermogensbeheerder en bankier voor bedrijven.

''We zien volop mogelijkheden voor groei van deze kernactiviteiten'', aldus topman Karl Guha. Concrete doelstellingen, ook wat betreft marktaandeel, wilde hij evenwel niet noemen.

Expertise

De topman liet weten dat de deur open staat voor iedereen die aan vermogensopbouw wil doen. ''Wij zien op alle vermogensniveaus uitstekende mogelijkheden om onze expertise en ervaring toegankelijk te maken voor verschillende klantgroepen'', aldus Guha. Zo zijn voortaan ook ''starters op de vermogensmarkt'' welkom bij Van Lanschot.

De zakelijke kredietportefeuille van 4,4 miljard euro wordt afgebouwd. Dat betekent dat bestaande leningen worden afbetaald en er geen nieuwe worden verstrekt aan klanten die geen klantrelatie met Van Lanschot hebben in het kader van de genoemde kernactiviteiten. Van een uitverkoop van de kredietportefeuille is geen sprake, benadrukte Guha in een toelichting op de plannen.

Door de ingrepen gaan de kosten naar verwachting aanzienlijk omlaag, aldus Van Lanschot. Het streeft naar een kostenniveau van 340 miljoen euro in 2017, tegen 409 miljoen euro vorig jaar. De kernkapitaalratio (core tier 1) moet in datzelfde jaar zijn gestegen naar 15 procent.

Het rendement op het eigen vermogen moet tussen de 10 en 12 procent komen te liggen, de efficiencyratio moet verbeteren tot tussen de 60 en 65 procent.