Het beroep dat meer dan 700 aandeelhouders en andere beleggers, waaronder de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en vakcentrale FNV, aanspanden tegen de nationalisatie van SNS Reaal is maandag door de Raad van State afgewezen. 

Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. 

Alleen de onteigening van toekomstige vorderingen is door de Raad van State afgewezen. Dit is vooral voor gedupeerde beleggers van belang, want daardoor kunnen zij mogelijk toch via de rechter een deel van hun geleden schade verhalen op de verantwoordelijken.

De VEB heeft al aangegeven zo'n schadevergoeding aan te vechten. "Beleggers hebben weer wat om voor te vechten", aldus Jan Maarten Slagter van de VEB. De VEB-voorman erkende dat de weg naar eventuele schadevergoeding voor beleggers jaren zal duren. "Dit is het begin van een lange weg'', zei hij.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) onteigende op 1 februari alle aandelen en achtergestelde obligaties van SNS, op basis van de nieuwe Interventiewet. 

Stabiliteit

De minister gaf daarbij aan niets te willen betalen voor de aandelen en obligaties. Daardoor raakten veel investeerders hun geld kwijt, in totaal rond de 1,3 miljard euro. Zo had de FNV nog 20 miljoen euro tegoed van SNS.

Volgens de bestuursrechter van de Raad van State stond Dijsselbloem in zijn recht om SNS onder de huidige voorwaarden te nationaliseren. Dijsselbloem stelde terecht dat de stabiliteit van het financiële stelsel ernstig en onmiddellijk in gevaar was, aldus de hoogste bestuursrechter. 

Zonder ingrijpen van de minister zou SNS Reaal en daarmee ook de onderdelen ASN Bank en RegioBank zeer waarschijnlijk failliet zijn gegaan, aldus de rechter. Binnen zeven dagen zal Dijsselbloem nu een aanbod doen voor schadeloosstelling aan de gedupeerde beleggers. Hij heeft echter al laten weten dat dit bedrag te verwaarlozen zal zijn. 

Dijsselbloem is ''tevreden'' met de uitspraak. ''De nationalisatie van SNS Reaal is bevestigd en de onteigening is in stand gebleven. We kunnen nu verder met de stabilisatie van SNS Reaal'', aldus de minister in een reactie.

FNV

De FNV heeft teleurgesteld gereageerd op de uitspraak. "Vooral omdat de Raad geen rekening heeft gehouden met de bijzondere positie van de FNV", zo laat vicevoorzitter Leo Hartveld weten. "De FNV is geen belegger", zo zei de advocaat van de vakcentrale al tijdens de behandeling van de zaak.

FNV was begin jaren 90 een van de oprichters van verzekeraar Reaal. In 1996 besloot de vakcentrale zijn belang te verkopen aan het huidige SNS Reaal voor in totaal 400 miljoen gulden.

Afgesproken werd dat het bedrijf de overnamesom in termijnen zou voldoen. Op het moment van de nationalisatie stond nog een bedrag van ruim 20 miljoen euro open. Dat geld is FNV door de onteigening kwijtgeraakt.

"We wachten nu het voorstel van de minister tot schadeloosstelling af. Daarna zullen we ons beraden op eventuele stappen richting de Ondernemingskamer", aldus Hartveld. 

Geen wettelijke basis

Tijdens de behandeling van de zaak half februari stelden de aandeelhouders nog dat voor belangrijke onderdelen van het besluit van Dijsselbloem geen wettelijke basis bestond. 

Verschillende advocaten stelden dat tot de onteigening werd besloten op grond van de ''betwistbare uitkomsten'' van een onderzoek van Cushman&Wakefield naar de omvang van de problemen bij de vastgoedtak van SNS.

Uit het onderzoek, dat in opdracht van Dijsselbloem werd gedaan, bleek dat de vastgoedbeleggingen van SNS veel minder waard waren dan berekeningen van de bank zelf, op basis van een onderzoek van Ernst&Young.

Volgens de Raad van State mocht Dijsselbloem zijn besluit echter gewoon baseren op het onderzoek van Cushman&Wakefield.

Europa

De VEB gaat de mogelijkheid onderzoeken om de uitspraak te toetsen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens Slagter is hiertoe aanleiding, omdat de zaak door de Interventiewet zeer snel behandeld is en doordat belangrijke informatie (zoals het Cushman & Wakefield-rapport) niet volledig beschikbaar was voor de aandeelhouders.

Alternatieven

De aandeelhouders stelden in het beroep dat de Staat niet voldoende alternatieven had onderzocht om de bank in nood te redden.

Dit argument wees de landsadvocaat bij de behandeling van de zaak al af. Volgens de advocaat namen spaarders in de tweede helft van januari in zo'n hoog tempo geld weg bij SNS Reaal, dat zonder overheidsingrijpen de kas mogelijk medio februari leeg was geweest.

SNS had eind januari nog circa 4,5 miljard euro in kas, en dat was volgens de landsadvocaat als de uitstroom in hetzelfde tempo zou zijn doorgegaan, medio februari op geweest. De Raad van State heeft zich hier nu achter geschaard. 

Fragment uitspraak Raad van State