AMERSFOORT - Diervoerbedrijf Nutreco heeft in 2012 de winst en omzet flink zien stijgen. De onderneming meldde donderdag, bij de presentatie van de cijfers over het afgelopen jaar, ook op koers te liggen om eerder gestelde doelstellingen te halen.

De omzet van Nutreco steeg met bijna 11 procent tot 5,23 miljard euro. Op autonome basis gingen de volumes met 1,8 procent omhoog. Vooral in de tak Visvoer (ruim 18 procent) steeg de omzet fors, bij de tak Diervoeding was de groei minder sterk (bijna 7 procent).

De operationele winst (ebita) voor bijzondere posten steeg met ruim 13 procent tot 262,1 miljoen euro, terwijl de totale winst over het boekjaar met 35 procent steeg tot ruim 177 miljoen euro.

Mengvoer

Operationeel ging het resultaat met name vooruit in de tak Mengvoer Europa. Daar droegen overgenomen activiteiten flink bij aan de stijging. In de divisie Premix en Specialvoer (plus 15 procent) werd de toename gedreven door vraag vanuit groeiregio's zoals China en Indonesië.

Visvoer profiteerde met een winststijging van bijna 20 procent van sterke vraag naar zalmvoer vanuit Noorwegen en Chili. In de divisie Vlees daalde het bedrijfsresultaat met ruim 30 procent, onder meer door margedruk op een pluimveebedrijf in Spanje.

Recordjaar

Topman Knut Nesse sprak van een ,,recordjaar voor Nutreco''. Nesse liet ook weten dat Nutreco er goed voor staat om de eerder gestelde doelstelling van een bedrijfsresultaat (ebita) van 400 miljoen euro in 2016 te behalen.

Het diervoederconcern stelt een dividend voor van 2,05 euro per aandeel. Ook zal Nutreco eind maart aan de aandeelhouders het plan voorleggen om de aandelen te splitsen in een verhouding van 1 op 2. Op deze manier zou de verhandelbaarheid van de aandelen worden vergroot.