AMSTERDAM – Nederlandse financiële bedrijven hebben hun blootstelling aan Spanje verder teruggeschroefd. De totale waarde van buitenlandse uitzettingen van de financiële sector is in het derde kwartaal gestegen.

Dat blijkt donderdag uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Onder uitzettingen vallen investeringen in aandelen, obligaties, leningen en vorderingen uit verschillende landen.

Het bedrag dat financiële bedrijven in andere eurolanden hebben uitstaan, steeg met 23 miljard euro tot 772 miljard euro. De waarde van het geld dat bedrijven hebben uitstaan in landen daarbuiten, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, groeide eveneens.

De toename kwam grotendeels door herstel van aandelen- en obligatiekoersen. Daarnaast hebben financiële bedrijven meer effecten gekocht en meer kredieten verstrekt, aldus DNB.

Pensioenfondsen

De grootste stijging was te zien bij pensioenfondsen, met een toename van 12 miljard euro tot 232 miljard euro. Ook bij banken en verzekeraars was sprake van groei. De totale uitzettingen zijn het grootst bij banken (426 miljard euro).

Vooral de waarde van Franse (plus 13 miljard euro) en Duitse (plus 7 miljard euro) beleggingen en verstrekte kredieten is in het derde kwartaal gegroeid.

Posities op Spanje werden juist verder afgebouwd (min 3 miljard euro), zo meldt DNB. Nederlandse banken brachten hun vorderingen op Spaanse banken terug. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars stootten Spaans schuldpapier af.