AMSTERDAM - Financiële instellingen uit Nederland zijn voorloper op het gebied van verantwoord beleggen.

Dit blijkt maandag uit tweejaarlijks onderzoek van Ernst & Young. Het bedrijf deed onderzoek naar de verslaglegging over verantwoord ondernemen van Europese financiële instellingen.

Waar in ons land alle onderzochte instellingen de Principles of Responsible Investing (PRI) hebben ondertekend, is dit percentage in Europa beduidend lager (40 procent).

Verslaglegging

De kwaliteit van de verslagen over verantwoord ondernemen is nog steeds onvoldoende, maar wel licht verbeterd. Op het gebied van wensen van stakeholders, materiële zaken en kritische prestatie-indicatoren (KPI's) die voor financiële bedrijven van belang zijn valt er nog te verbeteren. Ook de impact hiervan op de producten kan beter.

Maar liefst 40 procent blijkt niet transparant genoeg als het gaat om het vermelden van de gebruikte materialen. Sinds 2010 is er wel meer aandacht gekomen voor corporate, omgevingsgerelateerde en sociale KPI's.

Stakeholders

Stakeholders verwachten desondanks meer ontwikkelingen op het gebied van verantwoord beleggen, verantwoord financieren en kredietverschaffen, duurzame producten, initiatieven in de innovatieketen en klantgerelateerde indicatoren.

Ten opzichte van 2010 is de informatie rondom stakeholders verbeterd. Desalniettemin ontbreekt bij maar liefst 35 procent van de instellingen informatie over hun stakeholders.

Vertrouwen verbeteren

Financiële instellingen hebben de wil om het vertrouwen te verbeteren, zo blijkt uit het onderzoek en een discussiebijeenkomst van Ernst & Young.

Stakeholders stellen steeds meer eisen, terwijl bedrijven steeds meer innoveren in duurzame businessmodellen. Hierbij kan de rol van een financiële instelling als institutionele investeerder en kredietverschaffer verbeterd worden.