DEN HAAG - Een sterke groei van de gasmarkten, met name op het gebied van zogeheten geïntegreerde gasprojecten, is een belangrijke kans voor Shell en zijn aandeelhouders. Dat zei bestuursvoorzitter Peter Voser woensdag.

Shell bouwde de afgelopen jaren geïntegreerde gasprojecten zoals de 'gas to liquids' fabriek en het LNG-project (vloeibaar gemaakt aardgas) in Qatar. De inkomsten uit dergelijke projecten zijn in de afgelopen 5 jaar verdrievoudigd tot 9 miljard dollar in 2011, liet de topman weten.

Hij ziet investeringsmogelijkheden voor meer dan 20 miljard dollar in deze groeimarkt tussen 2012 en 2015.

"We richten ons op de ontwikkeling van winstgevende nieuwe gasbronnen om aan de vraag naar schone en betaalbare energie te voldoen'', vertelde Voser.

Mondiale vraag

Shell houdt er rekening mee dat de mondiale vraag naar energie in de eerste helft van deze eeuw verdubbelt tot 400 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Landen die niet tot de OESO behoren, ofwel de opkomende economieën, zullen het leeuwendeel van deze groei voor hun rekening nemen.

Aardgas zal een steeds belangrijker rol spelen in de energiemarkt. Shell verwacht dat de vraag naar aardgas in 2030 ongeveer 60 procent hoger is dan in 2010 en daarmee goed zal zijn voor een kwart van de voornaamste energiebronnen wereldwijd.

Verdubbeling tonnage LNG

In het eerste decennium van deze eeuw verdubbelde het tonnage LNG tot 200 miljoen ton per jaar. Shell voorziet wederom een verdubbeling, tot 400 miljoen ton per jaar in 2020 en een potentiële doorgroei naar 500 miljoen ton per jaar in 2025.

Om aan deze toename van de vraag te voldoen moet de energiesector mogelijk meer dan 700 miljard dollar investeren, verwacht Shell. Het bedrijf produceert nu zelf jaarlijks 22 miljoen ton LNG per jaar en heeft 7 miljoen ton in aanbouw in Australië.

Daarnaast beschikt het concern over een aantal opties voor LNG-projecten in Australië, Indonesië en Noord-Amerika die samen goed zijn voor meer dan 20 miljoen ton per jaar.