AMSTERDAM - Er komt een verplichte bankierseed met strenge sancties bij overtreding. Dat is een van de punten uit het maandag gepresenteerde regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte-Asscher over de financiële sector.

Ook worden niet alleen topbankiers gescreend door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank, maar ook bankmedewerkers verantwoordelijk voor "transacties met hoge risico’s".

Het nieuwe kabinet stelt verder dat producten die niet in het belang zijn van de klant niet meer mogen worden verkocht. "De zorgplicht van banken wordt wettelijk verankerd", zo luidt het regeerakkoord.

De hoogte van de maximale variabele beloning binnen de financiële sector wordt wettelijk vastgelegd op 20 procent van de vaste beloning.

Vestia

Het nieuwe kabinet probeert lering te trekken uit de affaire-Vestia: Voor organisaties die met publiek geld worden gefinancierd, waaronder woningcorporaties, is het voortaan verboden te speculeren met complexe financiële producten zoals derivaten.

"Verzekeren tegen renterisico’s is wel toegestaan", aldus het nieuwe kabinet. "Toezicht hierop vindt plaats bij de jaarlijkse accountantscontrole."

Het kabinet sluit zich aan bij een Europese heffing op de financiële sector, "op voorwaarde dat onze pensioenfondsen hiervan gevrijwaard blijven, er geen disproportionele samenloop is met de huidige bankenbelasting en de inkomsten terugvloeien naar de lidstaten".

ABN Amro

ABN Amro kan wat Rutte-Asscher pas terug naar de markt als de financiële sector "stabiel" is.

"Er moet voldoende interesse zijn in de markt, de onderneming moet er klaar voor zijn en zoveel mogelijk van de totale investering van de Staat moet terugverdiend kunnen worden."

"Tegen deze achtergrond onderzoeken we ook andere opties dan een volledige beursgang", schrijven VVD en PvdA tot slot.