AMSTERDAM - Beursgenoteerde ondernemingen zijn traag met het afboeken van onder meer van vastgoed en minderheidsbelangen.

Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag in een rapportage over jaarverslagen.

Vorig jaar werd voor 3,4 miljard euro afgewaardeerd, flink meer dan de 137 miljoen euro het jaar daarvoor. Volgens de toezichthouder zijn er echter nog altijd te veel beursgenoteerde fondsen die, gezien hun waardering op de beurs, vermoedelijk nog een afwaardering moeten doen.

De AFM noemt het 'opvallend' dat van de twintig ondernemingen die geen afboekingen hebben gedaan, elf ondernemingen een beurswaarde hebben die lager is dan de boekwaarde van de bezittingen. "De beleggers lijken in deze gevallen al een waardeverminderingsverlies in te prijzen terwijl de ondernemingen hiervan de noodzaak (nog) niet zien."

Ook valt het volgens de AFM op dat ondernemingen het verlies pas in het vierde kwartaal verantwoorden, terwijl al eerder indicaties waren voor een mogelijk verlies. De toezichthouder acht dit niet verstandig gezien de 'lastige economische omstandigheden'. Het is volgens de AFM van belang dat beleggers tijdig geïnformeerd worden over bijzondere waardeverminderingen.

Vastgoed

De AFM bekeek ook de vastgoedwaarderingen bij vastgoedbeleggingsinstellingen en financiële instellingen met vastgoed. Ook hier valt op dat de boekwaarde van de bezittingen hoger ligt dan de marktwaarde. "Dit wijst erop dat de belegger ook hier rekening houdt met de toekomstige afwaarderingen van de vastgoedportefeuille."

De vastgoedbeleggers waren vorig jaar transparanter over hun bezittingen dan een jaar eerder. Financiële instellingen verstrekken 'aanzienlijk minder informatie' en ook laten zij 'aanmerkelijk minder vaak' hun portefeuille extern taxeren. "Dit komt de geloofwaardigheid van de vastgestelde reële waarden van de vastgoedbeleggingen niet ten goede."

Tot slot bekeek de AFM de manier waarop minderheidsbelangen in de boeken staan. De toezichthouder is hier niet over te spreken. Geen van de onderzochte ondernemingen geeft een beeld van de financiële situatie, terwijl die situatie wel een materiële impact kan hebben op het moederbedrijf.