ZURICH - Credit Suisse heeft de winst in het derde kwartaal met ruim de helft zien slinken. Dat was voornamelijk het gevolg van een afschrijving die te maken heeft met regels rond de schuld van de Zwitserse bank. Credit Suisse kondigde donderdag extra kostenbesparende maatregelen aan.

De winst kwam uit op 254 miljoen frank (210 miljoen euro), tegen 683 miljoen frank in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat ligt flink onder de verwachtingen van analisten. De onderliggende winst bedroeg 891 miljoen frank.

Credit Suisse kondigde afgelopen zomer al een reeks maatregelen aan om de kapitaalpositie te versterken. De bank zei toen vastgoed te zullen verkopen, in de kosten te snijden en obligaties uit te geven.

Banen

Donderdag stelde het concern nog eens 1 miljard frank aan kosten te willen besparen, onder meer door banen te schrappen. Credit Suisse is al bezig met een reductie van 3500 banen en zei dat verder banenverlies onvermijdelijk is, maar kwantificeerde de extra ingreep niet.

De doelstelling is nu om in 2015 4 miljard frank minder kosten te hebben. In juli werd nog een besparing van 3 miljard frank voorzien.