DEN HAAG - Shell slaagt er niet in dit jaar naar olie en gas te boren in de wateren boven de Amerikaanse staat Alaska.

De 'containment dome', een koepel die bij calamiteiten over een boorput kan worden gezet, raakte beschadigd bij tests. Volgens Shell duurt de reparatie en de beoordeling van het apparaat enkele dagen. ''Het is teleurstellend dat de dome niet aan onze strenge veiligheidseisen heeft voldaan.''

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) waarschuwde eerder deze maand al voor onveiligheid van de koepel, die volgens de organisatie amper getest was.

Het WNF wees destijds op een bericht van de Amerikaanse klokkenluidersorganisatie PEER, die meent dat de koepel slechts 2 uur lang werd neergelaten in relatief ondiep water. ''Een emissietest van mijn auto is al zwaarder dan deze test voor de afdekkap van Shell in het poolgebied'', stelde olie-expert Rick Steiner van PEER.

Shell blijft erbij dat het concern er alles aan doet om veilig te werken. ''Zoals we vanaf het begin hebben gezegd, gaan we niet aan de slag voordat we ervan overtuigd zijn dat we het volledig veilig kunnen doen'', aldus het bedrijf.

Alaska

Shell investeerde miljarden dollars om op zoek te gaan naar olie en gas in de poolwateren boven Alaska. Het concern wilde dit jaar al de ijsvrije weken gebruiken voor boorwerkzaamheden, maar door vertragingen met onder meer het verkrijgen van vergunningen bleef er amper tijd over.

Het olie- en gasconcern gaat zich nu richten op het uitvoeren van zoveel mogelijk voorbereidende werkzaamheden zodat het volgend jaar direct aan de slag kan.

''Om een sterke fundering te leggen voor 2013, zien we af van het boren naar olie en gas dit jaar. In plaats daarvan zullen we zoveel mogelijk top holes aanleggen als het seizoen toestaat'', aldus Shell. Een 'top hole' is in feite de fundering op de zeebodem waar de boor en de pijpleiding naar de olie- of gaslaag doorheen gevoerd worden.

Proefboringen

Shell verwacht in de komende dagen, na ontvangst van een vergunning, te kunnen beginnen met proefboringen in de Beaufort Zee.

De booractiviteiten in Alaska kwamen vorige week in het nieuws toen leden van milieuorganisatie Greenpeace tientallen Shell-tankstations blokkeerden.

Greenpeace ziet in het opschorten van de olie- en gasboringen het bewijs dat Shell ''totaal niet is toegerust'' op boren in de extreme omstandigheden nabij de Noordpool. Bij een ramp in het gebied is het volgens Greenpeace onmogelijk om de rommel weer op te ruimen. ''Ze moeten het dus niet alleen voor dit seizoen voor gezien houden, maar er ook wegblijven.''