DEN BOSCH - De voormalige aandeelhouders van Essent hebben er eind vorig jaar mee ingestemd afspraken over minimale werkgelegenheid en een boete bij banenverlies te laten vervallen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant schrijven dat woensdag in antwoorden op vragen van het CDA over verlies van 2400 banen bij moederbedrijf RWE.

Provincies en gemeenten verkochten Essent in 2009 voor 9 miljard euro aan RWE. Er werd in de verkoopovereenkomst een minimumniveau van werkgelegenheid met een boeteclausule afgesproken.

''Na de verkoop hebben externe economische ontwikkelingen Essent en RWE sterk negatief beïnvloed. Ook in de komende jaren zal de werkgelegenheid afnemen. Deze ontwikkelingen waren ten tijde van de verkoopovereenkomst niet te voorzien’’, schrijft de provincie.

Prioriteit

De provincie zegt dat Provinciale Staten de afhandeling en nazorg van de verkoop van Essent in handen heeft gegeven van Gedeputeerde Staten en dat aanpassing van de afspraken de bevoegdheid was van het college.

Het Duitse RWE kondigde de grote sanering dinsdag aan. Volgens een woordvoerder van Essent is banenreductie in Nederland 'bijna niet aan de orde'.