Winstdaling bij Van Lanschot

AMSTERDAM – Winstherstel blijft uit bij Van Lanschot. In het afgelopen halfjaar hield de bank onder de streep 16 miljoen euro over. Na aftrek van eenmalige lasten bleef 5,7 miljoen euro over.

Een jaar geleden in dezelfde periode boekte Van Lanschot nog een nettowinst van 42,8 miljoen euro.

Van Lanschot haalt economische onzekerheden aan voor het uitblijven van herstel. De bank moest meer kredietvoorzieningen opnemen en verwacht dat ook te moeten blijven doen als de ecnomische malaise blijft.

Toch zit er een stijgende lijn in het resultaat. In de tweede helft van 2011 werd maar nipt winst gemaakt.

Van Lanschot wist in eerste zes maanden van dit jaar de bedrijfslasten te verlagen met 3 procent. Ruim 100 fte’s werden geschrapt en dit zal te zien zijn in de personeelskosten in de tweede helft van het jaar.

Onvoorspelbaarder

Volgens topman Floris Deckers zijn de resultaten nog niet op het niveau van een jaar geleden, maar is ten opzichte van de tweede helft van 2011 wel sprake van herstel. Dat komt mede doordat de situatie op de financiële markten stabieler is. ''Het is wat voorspelbaarder geworden'', zei Deckers tegen het ANP.

Toch blijft de schuldencrisis volgens de topman zijn stempel drukken op de hele branche. ''Het Europadossier werkt verlammend op financiële instellingen'', zei hij. Over de ontwikkeling van de kredietvoorzieningen wilde Deckers geen concrete uitspraken doen. ''Maar als ik naar de boze buitenwereld kijk, verwacht ik dat die de komende 12 maanden op een hoog niveau blijven.''

Kernkapitaalratio

Financieel directeur Constant Korthout haalt de licht verbeterde kernkapitaalratio aan, van 10,9 procent naar 11 procent. “Doordat we al een aantal jaren bewust sturen op de nieuwe internationale kapitaals- en liquiditeitseisen van Basel III, voldoet Van Lanschot nu al aan de eisen die gelden vanaf 2018.”

“De keerzijde van deze ruime liquiditeits- en fundingpositie is echter dat de bank harder geraakt wordt door de aanhoudende concurrentie op de spaarmarkt die negatief doorwerkt in de rentemarge.”

Lees meer over:
Tip de redactie