AMSTERDAM - Koffie- en theebedrijf DE Master Blenders 1753 heeft ''boekhoudkundige onregelmatigheden'' geconstateert bij de Braziliaanse activiteiten. Mede hierdoor zal het nettoresultaat dit jaar waarschijnlijk 45 tot 55 miljoen euro lager liggen dan voorzien.

DE heeft naar eigen zeggen een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de onregelmatigheden met de boekhouding. Deze hebben betrekking op ''oninbare vorderingen en onjuiste verantwoording van verkopen''. Het concern zegt maatregelen te nemen om de interne controle in Brazilië te verbeteren.

Daarnaast heeft het bedrijf ook voorzieningen getroffen op voorraden en belastingen. Het eigen vermogen van het koffieconcern neemt naar verwachting dit jaar met 85 tot 95 miljoen euro af door de tegenvaller.