AMSTERDAM- Het Japanse elektriciteitsbedrijf Tepco, eigenaar van de kerncentrale Fukushima Dai-ichi, heeft dinsdag een eerder toegezegde noodlening van een biljoen yen (ruim tien miljard euro) ontvangen. 

De kerncentrale werd vorig jaar getroffen door een aardbeving en een tsunami met een kernramp tot gevolg.

Tepco bood dinsdag excuses voor het 'ongemak en de angst' die de ramp met de centrale veroorzaakte. Ook werden excuses gemaakt voor het verhogen van de energietarieven om zo de kosten die met de ramp gepaard gaan te dekken.

De verwachting is dat er enorme schadeclaims worden ingediend tegen Tepco door mensen die geëvacueerd moesten worden of door mensen wier landbouwproducten onverkoopbaar werden als gevolg van straling.

Enorme kosten

Tepco moet daarnaast opdraaien voor de enorme kosten die gemaakt worden voor het volledig buiten werking stellen van drie reactoren waar kernsmelting heeft plaatsgehad en het plaatsen van de brandstofstaven van een vierde reactor in een veilige opslag.

In een reeks onderzoeksrapporten, opgesteld door een door de regering benoemde commissie, worden de nauwe banden tussen de regering, toezichthouders en Tepco gehekeld. Ook wordt Tepco verweten het risico op een tsunami te hebben onderschat, ondanks de vele aardbevingen en tsunami's die het gebied in het verleden hebben getroffen.