AMSTERDAM - ABN Amro heeft een schikking getroffen met de Belgische verzekeraar Ageas (het voormalige Fortis) in een conflict rond aandelentransacties bij de nationalisering van de Nederlandse delen van Fortis in 2008. Dat maakte de bank donderdag bekend.

ABN Amro betaalt het Belgische concern eenmalig 400 miljoen euro. Met de schikking zijn alle geschillen tussen de Staat en Ageas uit de wereld, stelde ABN Amro.

Het geschil draaide onder meer om achtergestelde converteerbare obligaties die in 2007 werden uitgegeven door Fortis. Na de opsplitsing van de voormalige Fortis-groep bestond er tussen de partijen geen overeenstemming over de vraag of, en zo ja hoe, de conversiekosten van deze instrumenten tussen de betrokken partijen moesten worden verdeeld.

De schikking wordt door ABN Amro verantwoord in het tweede kwartaal. De bank had eerder een voorziening getroffen van 2 miljard euro voor de zaak. Doordat het uiteindelijke bedrag lager uitvalt, verbetert het kernkapitaal van de bank met 1,6 miljard euro. De schikking heeft geen invloed op de resultaten van de bank.