AMSTERDAM - Vastgoedinvesteringsmaatschappij Kardan is in het eerste kwartaal in de rode cijfers beland. Verliezen bij de financiële activiteiten konden niet worden gecompenseerd door positieve resultaten bij vastgoed en infrastructuur.

Het nettoverlies van de investeringsmaatschappij bedroeg dertien miljoen euro, tegen een nettowinst van vier miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar.

De bankafdeling zag het verlies oplopen van drie naar tien miljoen euro vanwege afwaarderingen op consumentenkrediet.

Vooruitkijkend laat Kardan weten dat dit jaar de focus ligt op de schuldpositie en de kasstroom. Kardan meldt daarnaast een bankconvenant te hebben overtreden, waarna het bedrijf in overleg is getreden met de banken.