AMSTERDAM - De bouwbedrijven BAM en Heijmans wachten nog altijd op een langetermijnvisie van politiek Den Haag op de woningmarkt.

Beide ondernemingen maakten donderdag bekend dat de situatie op die markt in de afgelopen maanden is verslechterd.

BAM schreef in de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's af op vastgoed en waarschuwde donderdag voor mogelijke verdere ingrepen.

''De economische en politieke ontwikkeling in Nederland sinds het einde van het kwartaal zouden ertoe kunnen leiden dat BAM is genoodzaakt om nog voorzichtigere aannames te hanteren in de waardering van de Nederlandse vastgoedportefeuille.''

Kunduzcoalitie

Bestuursvoorzitter Nico de Vries zei in een toelichting dat de plannen van de zogeheten Kunduzcoalitie de woningmarkt niet ten goede zullen komen. De topman van BAM wees onder meer op de beoogde btw-verhoging met 2 procentpunt naar 21 procent. ''Dat maakt huizen alleen maar duurder, terwijl de financiering nu al een probleem is.''

Heijmans stelde dat de woningverkoop zoals verwacht onverminderd moeizaam verloopt. ''Hoewel er evident een onderliggende vraag is naar woningen in een groot deel van Nederland, blijft vooral financiering van nieuwbouw in alle marktsegmenten moeilijk'', stelt het bedrijf.

Integrale aanpak

Heijmans pleit voor een integrale aanpak van de woningmarkt, voor zowel huur- als koopwoningen. Ton Hillen, in de raad van bestuur van Heijmans verantwoordelijk voor onder meer vastgoed, wees op de hypotheekrenteaftrek.

''Inperken van de hypotheekrenteaftrek en de hypotheekschuld zijn van belang. De Kunduzcoalitie wil dat naast de renteaftrek ook de volledige schuld wordt afgebouwd. Maar er is altijd sprake van een restwaarde in onroerend goed'', zo stelt Hillen. ''Het afbouwen van de schuld naar bijvoorbeeld 50 procent kan voldoende zijn. Waar het om gaat is dat we komen tot een verantwoorde schuldenlast.''

Sleutel

Volgens Hillen ligt de sleutel tot de ontsluiting van de woningmarkt niet volledig bij de overheid. ''Vanuit de markt hebben we altijd gedacht in woningwaarde, we moeten nu ook gaan denken in woonlasten. Met de ambitie om woningaanbod te ontwikkelen met gegarandeerde woonlasten ontstaan nieuwe impulsen voor innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van stimuleren van energiezuinig wonen.''

Hillen riep alle organisaties op de woningmarkt, waaronder Bouwend Nederland, Eigen Huis en Neprom, op om tot een eensluidend verhaal te komen.