RIJSWIJK - De vakbonden hebben vrijdag hun leden bij AkzoNobel opgeroepen om op 8, 10 en 14 mei het werk te onderbreken om een beter sociaal plan af te dwingen. 

Volgens bestuurder Ron Vos van FNV Bondgenoten biedt de directie van het concern vooral verslechteringen. ''Deze worden vervolgens mooi verpakt onder het mom van 'inzetten op van werk naar werk'.''

De bonden vrezen dat die aanpak vooral leidt tot lagere ontslagvergoedingen.

Een lagere ontslagvergoeding (65 procent van het bedrag uit het oude sociaal plan) is voor hen alleen aanvaardbaar als sprake is van een nieuwe vaste baan, waarin 90 procent van het AkzoNobel-inkomen wordt verdiend.

Werkonderbrekingen

De oproep tot werkonderbrekingen wordt ook ondersteund door CNV Vakmensen, De Unie en VHP AkzoNobel. De werkonderbrekingen hebben als motto 'Veranderen ja, verslechteren nee'. Ze worden gehouden in de Akzo-vestigingen in Hengelo, Sassenheim en Deventer.

AkzoNobel Nederland noemt de oproep van de bonden onredelijk. ''We hebben voorstellen gedaan die bovengemiddeld goed zijn'', zegt directeur Gert van den Berg.

Vijf ondernemingsraden zijn er inmiddels mee akkoord gegaan. ''Maar de bonden blijven het afwijzen en roepen op tot acties die we in deze tijd echt niet kunnen gebruiken.''

Reorganisaties

Bij AkzoNobel lopen diverse reorganisaties, waardoor zo'n 120 banen verloren gaan. De vakbonden houden er volgens Vos rekening mee dat dit aantal nog oploopt in de komende jaren.

Het bestaande sociaal plan bij het chemieconcern liep eind vorig jaar af. De bonden hebben met de directie onderhandeld over nieuwe afspraken, maar het plan dat op tafel kwam vinden ze ''te mager''.

Vacatures

De bonden willen onder meer dat vacatures zo veel mogelijk worden ingevuld door personeel dat elders overtollig is geworden en een goed vangnet voor ouderen die niet meer aan de slag komen.

Inkomensgarantie

Volgens AkzoNobel is een inkomensgarantie voor ouderen vanaf 57 jaar, zoals de bonden willen, ''totaal niet meer van deze tijd''. Het concern wil de garantie bieden van 59,5 jaar, inspelend op de opgeschoven pensioenleeftijd.

Bij AkzoNobel Nederland werken zo'n 5000 mensen.