AMSTERDAM (ANP) - Een tegenvallende veiling van Spaanse staatsleningen heeft woensdag druk gezet op de Spaanse en Italiaanse obligatierente. Het rendement op 10-jarige Spaanse leningen steeg daardoor naar het hoogste niveau sinds het begin van het jaar.

De rente op de Spaanse obligaties steeg tot 5,7 procent, tegen 5,46 procent aan het begin van de dag. Het renteverschil met de veilig geachte Duitse staatsleningen klom tot 3,9 procent. Dat is het hoogste niveau sinds eind november vorig jaar.

Spanje haalde woensdag 2,6 miljard euro op met leningen voor 3 tot 8 jaar. De rentes op die obligaties viel hoger uit dan bij vorige vergelijkbare veilingen. Beleggers maken zich zorgen over de financiële positie van het land, dat forse bezuinigingen moet doorvoeren om zijn eigen doelstellingen te halen.

Rente

De veiling, waarbij Spanje maar net voldeed aan de ondergrens van 2,5 miljard euro die de overheid zelf had gesteld, zette ook druk op de Italiaanse rente. Het rendement op 10-jarige Italiaanse obligaties liep op tot bijna 5,4 procent, tegen minder dan 5,2 procent aan het begin van de dag.

Portugal zorgde voor een klein lichtpuntje. Het land veilde voor 1 miljard euro aan leningen met een looptijd van 18 maanden. Dat is de langste looptijd sinds het land financiële steun vroeg van Europa en het IMF. De rente op de lening was aanzienlijk lager dan bij de vergelijkbare vorige veiling.