LONDEN - De verliezen die schuldeisers van Griekenland moeten nemen op hun Griekse obligaties rechtvaardigen voorlopig geen uitkering van verzekeringen tegen wanbetaling door het land. Dat heeft de internationale handelsvereniging voor derivaten ISDA donderdag bepaald.

Volgens de ISDA is er geen sprake van een zogeheten 'credit event', een situatie waarbij Griekenland in gebreke blijft. Dat betekent dat obligatieverzekeringen (credit default swaps) niet hoeven te worden uitgekeerd. Per saldo zou er er internationaal voor ongeveer 3,25 miljard dollar aan dergelijke verzekeringen tegen een Griekse wanbetaling uitstaan.

De ISDA wees er ook op dat de schuldendeal van Griekenland nog niet is afgerond. De vereniging sluit niet uit dat nieuwe ontwikkelingen alsnog tot een 'credit event' leiden.